Konstruksi

Standart jarak reng dan sudut kemiringan 

Jenis Genteng                         Sudut Kemiringan                                  Jarak reng

Cor/Beton                30 - 60 derajat (rata - rata 30 - 35 derajat)       25.5 cm s/d 35.5 cm
Karang pilang          35 - 60 derajat (rata - rata 35 - 45 derajat)        22.5 cm s/d 27 cm
Keramik                   30 - 60 derajat (rata - rata 30 - 45 derajat)       26 cm
Metal                       15 - 90 derajat  (rata - rata 15 - 30 derajat)      36 cm s/d 38.5 cm
Onduline                  15 - 60 derajat (rata - rata 15 - 30 derajat)       45 cm s/d 60 cm
spandek/trimdeck      5 - 60 derajat  (rata - rata  5 - 20 derajat)        60 cm
asbes gelombang       5 – 25 derajat  (rata - rata  5 - 20 derajat)        60 cm


Jarak antar kuda-kuda max 120cm


Gambaran detail kontruksi